Ogłoszenia nieruchomości Pelplin

 Pelplin   Mickiewicza

Lokal

Pelplin, Mickiewicza

RPŚ.680.5.2023.KR Pelplin, 30 kwietnia 2024 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 30...

95 m2
1 450 zł
15 zł/m2
 Pelplin

Działka

Pelplin

RPŚ.680.3.2.2024.KR Pelplin, dnia 20 lutego 2024 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art....

m2
11 110 zł
 Pelplin   Mickiewicza

Lokal

Pelplin, Mickiewicza

RPŚ.680.5.2023.KR Pelplin, 14 lutego 2024 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 30...

95 m2
1 450 zł
15 zł/m2

Lokal

Pelplin, Mickiewicza

RPŚ.680.5.2023.KR Pelplin, 02 stycznia 2024 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 30...

95 m2
1 450 zł
15 zł/m2

Lokal

Pelplin, Mickiewicza

RPŚ.680.5.2023.KR Pelplin, 23 listopada, 2023 r O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 30...

95 m2
1 450 zł
15 zł/m2