Ogłoszenia nieruchomości Wola pieczyska

 Wola pieczyska

Działka

Wola pieczyska

Syndyk Grzegorza Przewoźnego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw...

m2
106 400 zł
 Wola pieczyska

Działka

Wola pieczyska

Syndyk Grzegorza Przewoźnego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw...

m2
121 600 zł
 Wola pieczyska

Działka

Wola pieczyska

Syndyk Grzegorza Przewoźnego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw...

m2
152 000 zł