Ogłoszenia nieruchomości Arciechów

 Arciechów

Działka

Arciechów

Syndyk Arkadiusza Freunda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw...

m2
38 500 zł
 Arciechów

Działka

Arciechów

Syndyk Arkadiusza Freunda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw...

m2
55 000 zł