Działka

świebodzin, Sukiennicza

Działka

150 000 zł

Treść ogłoszenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2021 poz. 2213)Burmistrz Świebodzina ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

będącej własnością Gminy Świebodzin1. Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 272/27 o pow. 0,0382 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin- miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Sukienniczej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00014050/5.

2. Cena wywoławcza nieruchomości:

- 150.000,00 złotych.

3. Wadium:

- 30.000,00 złotych, wpłata wadium w pieniądzu do 08.01.2024r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin.

4. Termin i miejsce składania ofert:

- 12.07.2024r. Urząd Miejski Świebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.

5.Termin i miejsce przetargu:

- przetarg (część jawna) odbędzie się 16.07.2024r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pok. nr 22 I piętro.

6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń, na I piętrze, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 oraz na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu.

7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 34 (44), II piętro – tel.: 68 4750 905 (913)Kontakt:
Urząd Miasta Świebodzin
tel: 68 4750 905(913)
[Email protected]


Ogłoszenie wysłane z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)Lokalizacja
świebodzin
lubuskie
Informacje
Numer oferty: 39298/3186/OGS
Kontakt
AMK Portal Sp. z o.o.
Urząd Miasta Świebodzin
68 4750 905(913)

Podobne oferty

Działka

świebodzin

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w...

m2
6 000 000 zł
 świebodzin

Działka

świebodzin

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w...

m2
96 500 zł
 świebodzin

Działka

świebodzin

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w...

m2
5 000 000 zł