zamknij

Formularz dokonania zwrotu produktu/-ów

 

Adresat: domli.pl, ul. Kazimierza Wielkiego 31/1, 80-180 Gdańsk

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych produktów:

1)
   ....................................................................................................................................... 

2)
  ....................................................................................................................................... 

3)
   .......................................................................................................................................

4)
   .......................................................................................................................................

5)
   .......................................................................................................................................

6)
   .......................................................................................................................................

 

Data, odbioru produktu/-ów od kuriera: ..............................................................................

Imię oraz nazwisko klienta: ...............................................................................................

Adres klienta: ....................................................................................................................

Numer zamówienia * .........................................................................................................

 

Numer faktury *..................................................................................................................

Numer konta, z którego dokonana była transakcja**: .........................................................

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

..........................................................

Data: .................................................

 

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, ale usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

(**) Tylko w przypadku dokonania transakcji z konta bankowego.