Pod Usługi przy trasie s7MPZP

Nowa wola

Działka
m2

2 975 000 zł

Treść ogłoszenia

MDP Partners przedstawia:

Na sprzedaż:

Działka budowlana o powierzchni 8500m², zlokalizowana w Nowej Woli gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Bardzo dobry temat pod usługi. Niska cena, przy samej trasie S7
Media w drodze 

Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:


Ustala się:
1) Przeznaczenie:
a)  podstawowe:
- zabudowa usługowa,
- zieleń urządzona;
b)  dopuszczalne:- nieuciążliwa produkcja, wytwórczość, przetwórstwo rolnicze, - hurtownie, składy, magazyny
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, parkingi,
- wolnostojące budynki garażowe.
2) Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych i usługowych;
b) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01;
c) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1,2;
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 30 %;
e) maksymalna powierzchnia zabudowy nie większa niż 70 % w stosunku do powierzchni działki budowlanej;
f) maksymalna wysokość zabudowy z wyjątkiem zabudowy garażowej nie większa niż 14 metrów;
g) maksymalna wysokość zabudowy garażowej nie większa niż 6 metrów;
h) zadaszenia zabudowy w formie symetrycznych dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 0o - 45o, dopuszcza się dachy płaskie;
i) rodzaj i kolorystyka dachu – dachówka ceramiczna, blacho dachówka, blacha lub materiały dachówko podobne w kolorach: ceglastym i brązowym oraz odcieniach szarości z wykluczeniem kolorów jaskrawych;
j) rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka elewacji – tynk, cegła, okładzina ceramiczna, okładzina metalowa w kolorach: białym, kremowym, odcieniach szarości, drewno w kolorach naturalnych, kamień;
k) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:
- min. 3 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania.
- min. 10 miejsc do parkowania na każdych 100 użytkowników jednocześnie dla obiektów sportu i rekreacji,
- min. 25 miejsc do parkowania na każdych 100 zatrudnionych w oświacie.


l) na działce ew. nr 246/2 dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki.
3) Minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej nie mniej niż 900 m².
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki nie mniej niż 900 m²; b) minimalna szerokość frontu działki nie mniej niż 16 m.
5) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi.
§ 40. Dla terenów wytwórczości, składów, przemysłu, magazynów, przetwórstwa rolniczego, biur, usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa oznaczonych symbolem literowym przeznaczenia terenu 1UPST ustala się:
1) Przeznaczenie:
a)  podstawowe:
- tereny wytwórczości, składów, przemysłu, magazynów, przetwórstwa rolniczego, biur, usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa;
- zieleń urządzona,
b)  dopuszczalne:
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, - drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, parkingi, - wolnostojące budynki garażowe.
2) Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01;
b) maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1,35;
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 10 %;
d) maksymalna powierzchnia zabudowy nie większa niż 90 % w stosunku do powierzchni działki budowlanej;
e) maksymalna wysokość zabudowy z wyjątkiem zabudowy garażowej nie większa niż 30 metrów;
f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej nie większa niż 8 metrów;
g) zadaszenia zabudowy w formie symetrycznych dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 0o - 45o, dopuszcza się dachy płaskie;
h) rodzaj i kolorystyka dachu – dachówka ceramiczna, blacho dachówka, blacha lub materiały dachówko podobne w kolorach: ceglastym i brązowym oraz odcieniach szarości z wykluczeniem kolorów jaskrawych;
i) rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka elewacji – tynk, cegła, okładzina ceramiczna, okładzina metalowa w kolorach: białym, kremowym, odcieniach szarości;
j) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:
- min. 3 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania.
3) Minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej nie mniej niż 1000 m².
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki nie mniej niż 1000 m²; b) minimalna szerokość frontu działki nie mniej niż 16 m.
5) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi.


Zapraszamy do kontaktu oraz na prezentację
MDP Partners


Lokalizacja
Nowa wola
małopolskie
Informacje
Powierzchnia: m2
Numer oferty: 177/12353/OGS
Okolica
fitness
basen
bank/bankomat
przychodnia/szpital
centrum handlowe
przedszkole
szkoła podstawowa
restauracja
las
Media
prąd
gaz
Kontakt
MDP Partners
MDP Partners
531620270